İstatistikçiler Dergisi: İstatistik&Aktüerya

ISSN: 1308-0539

 Amaç ve Kapsam

 Makale Şablonu

 Yazarlara

 Editörler

 Makale Gönder

  1. ukarabey@hacettepe.edu.tr
  2. atilla.yardimci@tobb.org.tr
 YılCiltSayı
200811
200812
200813
200921
200922
201031
201032
201141
201142
201251
201252
201361
201362
201471
201472
201581
201582
201691
201692
2017101
12
Copyright 2008 İstatistikçiler Dergisi